0

თქვენი კალათა ცარიელია.

წესები და პირობები

წესები და პირობები

გთხოვთ, წაიკითხეთ ეს პირობები ფრთხილად

ეს ზოგადი პირობები პირდაპირ არეგულირებს ურთიერთობებს, რომლებიც წარმოიქმნება Indicom Europa 2015 sl (კომპანიას, რომელიც ფლობს სასაქონლო ნიშანს The Indian Face) რეგისტრირებული ოფისით Calle ზურbano 41- ში, Bajo izquierda 28010- ში, მადრიდში და CIF ESB87341327- თან და მესამე პირებთან (შემდგომში "მომხმარებლები"), რომლებიც დარეგისტრირდნენ როგორც მომხმარებლები და / ან პროდუქციის შეძენა საიტის ონლაინ მაღაზიის საშუალებით. ოფიციალური ვებგვერდი The Indian Face (http://www.theindianface.com", შემდგომში" მაღაზია ").

2. მომხმარებლის ვალდებულებები

2.1 მომხმარებელი ვალდებულია, ზოგადად, გამოიყენოს მაღაზია, შეიძინოს პროდუქტები და გამოიყენოს მაღაზიის თითოეული მომსახურება გულმოდგინედ, კანონის, ზნეობის, საზოგადოებრივი წესრიგის და ამ დებულებების შესაბამისად. ზოგადი პირობები და თქვენ ასევე უნდა შეიკავოთ მათი გამოყენება ნებისმიერი გზით, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს, დააზიანოს ან შეაფერხოს მომხმარებლის მიერ მაღაზიის ნორმალური ექსპლუატაცია და სიამოვნება, ან ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან ზიანი მიაყენოს საქონელსა და უფლებებს. The Indian Faceმისი მომწოდებლები, მომხმარებლები ან, ზოგადად, ნებისმიერი მესამე მხარის წარმომადგენლები.

3. პროდუქტები და ფასები

3.1 The Indian Face იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს გადაწყვიტოს, პროდუქტები შესთავაზა მომხმარებლებს მაღაზიის საშუალებით. კერძოდ, მას ნებისმიერ დროს შეუძლია დაამატოს ახალი პროდუქტები მაღაზიაში შემოთავაზებულ ან შესავალში, იმის გაგებით, რომ თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი, ამ ახალ პროდუქტებს არეგულირებს ამ ზოგადი პირობების დებულებები. ანალოგიურად, ის იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ხელი შეუწყოს ან ხელი შეუწყოს მისვლასა და გამოყენებას ნებისმიერ დროს და წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, მაღაზიაში შემოთავაზებული პროდუქციის სხვადასხვა კლასის ნებისმიერი კატეგორიის შესახებ.

3.2 მაღაზიაში შეტანილი პროდუქტები შეესაბამება ყველაზე საიმედო შესაძლებლობას, რომლითაც ვებ – დისპლეის ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა შესთავაზოს რეალურად შეთავაზებული პროდუქტები. პროდუქციის მახასიათებლები და მათი ფასები ჩანს მაღაზიაში. მაღაზიაში მითითებული ფასები ევროშია და არ შეიცავს დღგ, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.

4. პროდუქციის გადახდის გადახდის მეთოდიკა და მეთოდი

4.1 მაქსიმუმ ოცდაოთხი (24) საათის განმავლობაში The Indian Face მომხმარებელს ელ.ფოსტით გაუგზავნის ელ.წერილს. ნათქვამია, რომ ელ.წერილს დაავალებს შესყიდვის საცნობარო კოდს და აღწერს პროდუქტის მახასიათებლებს, მის ფასს, გადაზიდვის ხარჯებს და სხვადასხვა ვარიანტების დეტალებს, რათა პროდუქციის გადახდა განხორციელდეს The Indian Face.

4.2 მომხმარებელმა, რომელიც შეძენს პროდუქტს მაღაზიის მეშვეობით, უნდა განახორციელოს გადახდა მაღაზიაში, რომელიც დეტალურადაა აღწერილი მაღაზიაში.

4.3 Indicom Europe 2015 sl დაარქივებს იმ ელექტრონულ დოკუმენტებს, რომლებშიც ხელშეკრულების გაფორმება ხდება, ხოლო ასლი მომხმარებელს გაუგზავნის შესყიდვისთანავე. კონტრაქტი გაფორმდება ესპანური ენაზე.

4.4 გაგზავნილი შეკვეთის დადასტურებით The Indian Face ის არ მოქმედებს, როგორც ინვოისი, მხოლოდ შეძენის დამადასტურებელი საბუთი. შესაბამისი ინვოისი იგზავნება პროდუქტთან ერთად.

5. შეცვლის უფლება

5.1 მომხმარებელს აქვს გაყვანის უფლება, რომლითაც მას შეუძლია დაუკავშირდეს The Indian Face ელ.ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: დაუკავშირდით @ theindianface.com და შეძენისგან შეწყვეტა ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს შვიდი (7) სამუშაო დღეს, ითვლება პროდუქტის მიღებიდან. პროდუქტი უნდა გაიგზავნოს სათანადო შევსებული დაბრუნების ფორმასთან ერთად და სათანადო შევსებული მიწოდების ან ინვოისის ასლი, სათანადო შევსებით, მომხმარებლის მყიდველის ხარჯზე, პროდუქტის დაბრუნების პირდაპირი ღირებულება. განაცხადა, რომ დაბრუნება მოხდება ინსტრუქციის შესაბამისად The Indian Face შეატყობინეთ მომხმარებელს პასუხის გაცემის სავარჯიშოს შესახებ შეტყობინებაზე. მომხმარებელმა უნდა დააბრუნოს პროდუქტი მაქსიმუმ შვიდი (7) დღის განმავლობაში The Indian Face მიუთითეთ დაბრუნების ფორმა.

5.2 გაყვანა გულისხმობს გადახდილი თანხის დაბრუნებას. ამისათვის კლიენტმა უნდა დაბრუნდეს ფურცელზე მითითებული ნომერი და საკრედიტო ბარათის მფლობელი The Indian Face თქვენ უნდა შეასრულოთ გადახდა. აღნიშნული გადახდის გადახდის ვადა განისაზღვრება კანონში.

5.3 გაყვანის უფლება არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული, როდესაც პროდუქტი არ დაბრუნებულა თავდაპირველ შეფუთვაში და როდესაც პროდუქტი არ არის იდეალურ მდგომარეობაში.

6. მომხმარებელთა მომსახურება

6.1 ნებისმიერი ინციდენტის, პრეტენზიის ან მათი უფლებების განხორციელების მიზნით, მომხმარებელს შეუძლია გაუგზავნოს ელ.ფოსტის საკონტაქტო მისამართს theindianface. Com.

7. მთავარი მიწოდების სერვისი

7.1 მაღაზიის მეშვეობით გაყიდვების ტერიტორიული მასშტაბები ექსკლუზიურად არის ევროკავშირის ტერიტორიისთვის, ამიტომ ადგილზე მიტანა მხოლოდ ამ ტერიტორიისთვის იქნება. მაღაზიის საშუალებით შეძენილი პროდუქტები ეგზავნებათ მიწოდების მისამართზე, რომლის მომხმარებელი მიუთითებს გადახდის გადამოწმებისთანავე, ხოლო მაქსიმალური ვადაა ოცდაათი (30) დღე, კანონით დადგენილი წესით.

7.2 ადგილზე მიტანის სერვისი The Indian Face იგი ხორციელდება აღიარებული პრესტიჟის სხვადასხვა ლოჯისტიკურ ოპერატორთან თანამშრომლობით. შეკვეთებს არ მოემსახურება PO Box- ები, სასტუმროები ან სხვა არა მუდმივი მისამართები.

7.3 გადაზიდვის ღირებულება არ შედის პროდუქციის ფასში. პროდუქტის შეძენის დროს მომხმარებელი ეცნობა ტრანსპორტირების ზუსტი ღირებულების შესახებ.

8. ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრება

8.1 მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ მაღაზიის ყველა ელემენტს და პროდუქციის თითოეულ ელემენტს, მასში არსებულ ინფორმაციას და მასალებს, ბრენდებს, სტრუქტურას, შერჩევას, მოწყობასა და პრეზენტაციას და მისი კომპიუტერული შინაარსის პროგრამებს. მათთან ურთიერთობა, ისინი დაცულია საკუთარი ინტელექტუალური და სამრეწველო საკუთრების უფლებებით The Indian Face ან მესამე პირების და რომ ზოგადი პირობები მას არ მიეკუთვნება ინდუსტრიული და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით აღნიშნულ სხვა უფლებას, გარდა იმ სპეციფიკებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია იმავეში.

8.2 თუ ავტორიზებული არ არის The Indian Face ან, როგორც ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს მესამე პირის მფლობელის მიერ შესაბამისი უფლებების მფლობელობაში, ან თუ ეს კანონიერად არ არის ნებადართული, მომხმარებელმა არ შეიძლება მოახდინოს რეპროდუცირება, გარდაქმნა, მოდიფიცირება, დაშლა, საპირისპირო ინჟინერი, დისტრიბუცია, დაქირავება, სესხი, ხელმისაწვდომი ან ნება დართოს საზოგადოებრივი დაშვება საზოგადოებრივი კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმით წინა პუნქტში მითითებული რომელიმე ელემენტის საშუალებით. მომხმარებელმა უნდა გამოიყენოს მასალები, ელემენტები და ინფორმაცია, რომლითაც მას წვდება მაღაზია მხოლოდ საკუთარი საჭიროებისთვის გამოიყენებს, აიძულებს თავად არ განახორციელოს უშუალოდ ან ირიბად კომერციული ექსპლუატაცია მასალების, ელემენტებისა და ინფორმაციის საშუალებით. იგივე

8.3 მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს თავის მიერ დადგენილი ტექნიკური მოწყობილობებისგან თავის არიდებისგან ან მანიპულირებისგან The Indian Face ან მესამე მხარის მიერ მაღაზიაში.

9. მონაცემთა დაცვა

9.1 კანონის 15/99 LOPD კანონის შესაბამისად, ჩვენ გაცნობებთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემები და სარეგისტრაციო ფორმით გათვალისწინებული სხვა ინფორმაცია, აგრეთვე განხორციელებული გარიგებებიდან, შევა და ინახება მკურნალობის ფაილში, რომელსაც ეკუთვნის The Indian Faceსანამ მისი გაუქმება არ მოითხოვება. მკურნალობა განისაზღვრება გაყიდვის განვითარებასა და შესრულებაზე, შეძენილ პროდუქტებსა და მომსახურებაზე პერსონალურად ყურადღების მიქცევაში, ასევე მისი ყურადღების გაუმჯობესებაზე, აგრეთვე საკუთარი პროდუქტებისა და მომსახურებების პოპულარიზაციასა და მესამე კომპანიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. The Indian Face.

ანალოგიურად, გაცნობებთ, რომ თქვენი მონაცემები ხელმისაწვდომი გახდება ასოცირებულ კომპანიებზე მითითებული მიზნებისათვის / The Indian Face იგი ამ მონაცემებს მაქსიმალურად კონფიდენციალურად ექცევა, როგორც იგივე და ერთადერთი მიმღები, და არც მესამე მხარისათვის დავალებებს ან კომუნიკაციებს უწევს ამ რეგლამენტებით მითითებულ მონაცემებს.

მომხმარებელი პირდაპირ ითვალისწინებს რეფერალურ მითითებას, ელექტრონული საშუალებითაც კი The Indian Face ზემოხსენებული პირებიდან, კომერციული კომუნიკაციებითა და სარეკლამო შეთავაზებებითა და კონკურსებით. დიახ, მე ვიღებ.

9.2 მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს განახორციელოს დაშვების, გამოსწორების, ოპოზიციის ან გაუქმების უფლება დაუკავშირდა The Indian Faceელ.ფოსტით დაუკავშირდით @ theindianface.com, თან ერთვის თქვენი NIF ან შემცვლელი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

9.3. რეგისტრაციის ფორმით * მითითებული პასუხები სავალდებულოა. თქვენი პასუხი ხელს არ შეუშლის არჩეული პროდუქტების შეძენას.

10. სიტყვები

10.1 The Indian Face ეს ხელს შეუწყობს პირადი პაროლების გამოყენებას იმ მომხმარებლისთვის, ვინც რეგისტრირდება როგორც ვებსაიტზე. ეს პაროლები გამოყენებული იქნება ვებსაიტის საშუალებით მიწოდებულ სერვისებზე წვდომისათვის. მომხმარებელმა უნდა შეინარჩუნოს პაროლები მისივე პასუხისმგებლობის ქვეშ, მკაცრი და აბსოლუტური კონფიდენციალურობით, თუ ვივარაუდე, რა ზიანი ან შედეგი გამოიწვევს რაიმე სახის საიდუმლოებას, საიდუმლოების დარღვევას ან გამჟღავნებას. უსაფრთხოების მიზეზების გამო, ვებ – გვერდზე დაკავშირებულ სერვისებზე ტელემატიკური წვდომის პაროლი შეიძლება შეცვალოს მომხმარებლის მიერ ნებისმიერ დროს. მომხმარებელი თანახმაა აცნობოს The Indian Face დაუყოვნებლივ ნებისმიერი პაროლის უნებართვო გამოყენება, აგრეთვე მასზე არაუფლებამოსილი მესამე პირების წვდომა.

11. COOKIES

11.1 The Indian Face იყენებს ქუქი-ფაილებს მისი სერვისების გაუმჯობესების, ნავიგაციის გასაადვილებლად, უსაფრთხოების შენარჩუნების, მომხმარებლის იდენტურობის გადამოწმების, პირადი პრეფერენციებზე წვდომის გასაადვილებლად და მაღაზიის მათი გამოყენების თვალთვალისთვის. ქუქი – ფაილები არის კომპიუტერის მყარ დისკზე დამონტაჟებული ფაილები ან ბრაუზერის მეხსიერებაში, საქაღალდეში, რომელიც წინასწარ განსაზღვრულია მომხმარებლის მომხმარებლის კომპიუტერულ ოპერაციულ სისტემაში, თქვენი იდენტიფიკაციისთვის.

11.2 თუ მომხმარებელს არ სურს ქუქი-ფაილის დაინსტალირება მყარ დისკზე, მან უნდა დააკონფიგურინოს ინტერნეტით დათვალიერების პროგრამა, რომ არ მიიღოს ისინი. ანალოგიურად, მომხმარებელმა შეიძლება გაანადგუროს ქუქი-ფაილები თავისუფლად. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი გადაწყვეტს ქუქი-ფაილების გამორთვას, მომსახურების ხარისხი და სიჩქარე შეიძლება შემცირდეს და, იგი დაკარგავს წვდომას მაღაზიაში შესულ ზოგიერთ სერვისზე.

12. მოქმედი კანონი და დასკვნა

ეს ზოგადი პირობები რეგულირდება ესპანეთის კანონით. ნებისმიერი დაპირისპირება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ინტერპრეტაციის ან შესრულების შედეგად, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ ხელშეკრულების მოქმედების, ინტერპრეტაციის, შესრულების ან გადაწყვეტის შესახებ, წარედგინება ქალაქ მადრიდის ქალაქ იურისდიქციას და კონკურენციას, უარს იტყვის ნებისმიერი იურისდიქციისგან, რომელიც შეიძლება შეესაბამებოდეს მომხმარებლისთვის იმ პირობით, რომ მოქმედი კანონმდებლობა საშუალებას მისცემს მას.